Geschiedenis

Na de Tweede Wereldoorlog moest de KLM in snel tempo uitgebouwd worden. Zowel aan grond- als vliegend personeel was een tekort. Een eigen opleiding t.b.v. boord radiotelegrafisten werd gestart, want luchtvaartcommunicatie in die tijd was gebruikmaken van de midden- en kortegolf met radio telegrafie (morse). Alleen dicht bij een vliegveld was er radiotelefonie op vhf en hf. In augustus 1947 werd aan de opleiding een oefenmogelijkheid toegevoegd. In hangar 5 kwam er een radiostation, uitgerust met apparatuur zoals gedurende de oorlog gebruikt werd in Dakota en Skymaster: de BC375 (liason) zender en de BC348 ontvanger, werkpaarden. Inmiddels was de Lockheed Constellation (‘Connie’) aan de vloot toegevoegd en deze had de Collins AN/ART13 aan boord. Ook deze zender kwam beschikbaar voor de training. Het zendvermogen was ongeveer 100 watt.

Grote initiatiefnemer was KLM-er Jaap Kroon, opleider en examinator luchtvaartradiotechniek. Van zijn hand verschenen ook meerdere studies t.b.v. radionavigatie en -communicatie. Het station kreeg van de overheid de roepletters PI1KLM, een type roepnaam zoals gebruikelijk voor radiozendamateurs met een wettelijke status. In die tijd mocht een station met een amateurstatus helaas geen verbinding maken met een vliegtuig. De status van het KLM-radiostation was opleiding waarbij de amateurbanden gebruik mochten worden. Jaap Kroon was zelf ook zendamateur met de roepletters PA0IF. De eerste verbinding was op 17 september 1947 op 20 meter radiotelegrafie met Oostenrijk. In de loop der jaren deed radiotelefonie zijn intrede in de luchtvaart. met als gevolg dat radiotelegrafisten aan boord overbodig werden, dus ook de opleiding. Om de goede naam van de KLM, ook in de ether, hoog te houden is daarna het station PI1KLM door vrijwilligers, ex-radiotelegrafisten en tevens zendamateur, voortgezet met toestemming van de overheid. De roepnaam werd later om administratieve redenen gewijzigd in PI9KLM.

Hangar 5 kreeg een andere bestemming. Het station werd ondergebracht in een barak, later in een ruimte bij de toenmalige KLM-geneeskundige dienst, op wat nu Schiphol-Oost heet. Daarna op de vierde verdieping van hangar 9. Ook deze hangar moest verdwijnen waarna nu PI9KLM gevestigd is in hangar 12, kamer 237, tweede etage.

Apparatuur heden o.a. de Collins 618S, een kortegolf zendontvanger zoals vele jaren in gebruik in onze KLM-vliegtuigen, de antenne is een dipool. Iedere zondag ochtend is PI9KLM in de 80 meter band (3,785 mhz ± qrm) nog steeds actief, vanaf 12.00 uur lokale tijd. We noemen het de KLM-ronde waarbij zendamateurs uit de gehele wereld welkom zijn. De crewmembers die het station onderhouden en bedienen zijn ex-KLM’ers en zendamateur. De roepnaam, waarin de letters KLM, is wereldwijd herkenbaar. Enthousiaste reacties als: “KLM, ja, daar heb ik goede herinneringen aan” en “Wat leuk dat de KLM ook hier nog actief is”.

Onderstaande crewleden hebben medewerking verleend aan PI9KLM:

PA0IF Jaap Kroon † (oprichter)
PA0POB Hans Pot †
PA0MV Rinus v.d. Valk †
PA0WX Ger Kooyman †
PA0HWZ Joop Witbaard
PA0LIZ Frans Heuving †
PA0KCH Karel Kostman †
PA0WSD Jan Ellen †
PA3FOV Jan Bosse
PA0SMD Simon Myzen
PA3CIF Han v.d. Kloet †
PA1AD Ad Heerkens †
PE1JII Jan Nassestein †
PA0PGV Hans van Gerven †
PA2HJE Henk Eikema
PA0WDG Wim de Groot †
PA3EGJ Ben van Riel †